fbpx
logo

Regulamin Programu Kart Stałego Klienta wypożyczalni samochodów east rent.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Programu Kart Stałego Klienta jest Wypożyczalnia samochodów east rent z siedzibą główną przy ul. Przędzalnianej 8, 15-688 Białystok.
 2. Program Kart Stałego Klienta przeznaczony jest dla klientów Wypożyczalni samochodów east rent. Zasady uczestnictwa w Programie Kart Stałego Klienta określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 3. Uczestnikiem Programu Kart Stałego Klienta może być osoba powyżej 21 roku życia.
 4. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie organizator jest zobowiązany powiadomić uczestników za pośrednictwem aktualizacji niniejszego regulaminu na stronie internetowej.
 5. Klient nabywa prawo do rabatów i innych korzyści na zasadach opisanych w regulaminie.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem www.eastrent.pl/kartastalegoklienta oraz w Punktach Obsługi Klienta.
 7. Reklamacje w zakresie działania Programu Kart Stałego Klienta należy zgłaszać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przesłać listem poleconym na adres: Wypożyczalnia samochodów east rent ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 31 dni od otrzymania. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostanie odesłana w wiadomości zwrotnej lub listem poleconym.
 8. Wypożyczalnia samochodów east rent przewiduje możliwość wysyłania drogą elektroniczną oraz w formie papierowej informacji odnośnie promocji klientom, którzy posiadają Kartę Stałego Klienta.

WARUNKI UZYSKANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA:

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Kart Stałego Klienta jest wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie korespondencji marketingowej w formie wiadomości SMS, e-mail lub listownej. Cofnięcie tej zgody będzie skutkowało usunięciem klienta z programu.
 2. Każdy z uczestników otrzymuje wyłącznie jedną Kartę Stałego Klienta.
 3. Do skorzystania z przywilejów posiadania Karty Stałego Klienta uprawniony jest wyłącznie klient lub firma, która otrzymała Kartę Stałego Klienta. Nie ma możliwości przekazania Karty Stałego Klienta innej osobie lub firmie.
 4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 5. Karta Stałego Klienta jest własnością wypożyczalni samochodów east rent.
 6. Klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta bezpłatnie.
 7. Dostępne są trzy rodzaje Kart Stałego Klienta:
  1. Karta Stałego Klienta „czerwona” – przyznawana po pierwszym wypożyczeniu.
  2. Karta Stałego Klienta „srebrna” – przyznawana po 3 wypożyczeniach.
  3. Karta Klienta VIP „złota” – przyznawana po 10 wypożyczeniach.
 8. Celem skorzystania z rabatu przypisanego do Karty Stałego Klienta srebrnej i złotej, w klasie aut małych – wymagane jest wykupienie zniesienia udziału własnego w szkodzie.
 9. Celem skorzystania z braku kaucji wymagane jest wykupienie zniesienia udziału własnego w szkodzie.

ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY STAŁEGO KLIENTA:

 1. W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia Karty Stałego Klienta, Klient jest zobowiązany powiadomić organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta.
 3. Po utracie Karty Stałego Klienta, Klient może zwrócić się do Organizatora celem wydania nowej karty. W chwili wydania nowej Karty Stałego Klienta, stara traci ważność.

KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA:

 1. Informacje odnośnie uprawnień posiadacza Karty Stałego Klienta umieszczone na kartach mają jedynie charakter poglądowy. Dokładne uprawnienia posiadacza Karty Stałego Klienta są opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Korzyści związane z posiadania Karty Stałego Klienta przypisane są do konkretnego rodzaju Karty Stałego Klienta i zostały opisane poniżej:
  1. Karta Stałego Klienta „czerwona” uprawnia do:
   • 5% rabatu na usługę wynajmu samochodów od aktualnego cennika. Usługi dodatkowe nie podlegają rabatowaniu.
  2. Karta Stałego Klienta „srebrna” uprawnia do:
   • 10% rabatu na usługę wynajmu samochodów od aktualnego cennika. Usługi dodatkowe nie podlegają rabatowaniu.
   • brak kaucji (wymagane jest wykupienie zniesienia udziału własnego w szkodzie)
  3. Karta Klienta VIP „złota” uprawnia do:
   • 15% rabatu na usługę wynajmu samochodów od aktualnego cennika. Usługi dodatkowe nie podlegają rabatowaniu.
   • brak kaucji (wymagane jest wykupienie zniesienia udziału własnego w szkodzie)

WYKLUCZENIA:

 1. Rabat wynikający z Karty Stałego Klienta nie łączy się z innymi rabatami (między innymi: rabatem związanym z posiadaniem karty dużej rodziny, karty Makro, karty stałego klienta Radio Taxi 19191). Klient ma prawo do decyzji z jakiego rodzaju rabatu chce skorzystać przy danym wypożyczeniu.

OKRES WAŻNOŚCI KARTY STAŁEGO KLIENTA:

 1. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Programu Kart Stałego Klienta przy zastosowaniu odpowiednich form informacji na stronie internetowej www.eastrent.pl.
 2. Ogłoszenie o likwidacji Programu Kart Stałego Klienta musi być przez organizatora zamieszczone na stronie www.eastrent.pl z wyprzedzeniem 30 dniowym. Ogłoszenie musi zawierać szczegółowe zasady likwidacji i datę upływu terminu ważności Kart Stałego Klienta.
 3. Po upływie okresu wyznaczonego w ogłoszeniu nie można będzie korzystać z przywilejów związanych z posiadaniem Karty Stałego Klienta.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU KART STAŁEGO KLIENTA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW EAST RENT.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia Samochodów east rent z siedzibą przy ul. Przędzalnianej 8, 15-688 Białystok, +48 856533200, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Kart Stałego Klienta wypożyczalni samochodów east rent. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych: nie ma innych odbiorców.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Programie Kart Stałego Klienta wypożyczalni samochodów east rent.Car Rental Białystok east rent
CUSTOMER SERVICE POINT IN MAKRO:
Al. Jana Pawła II 92
15-704 Białystok (Makro hall)
kontakt@eastrent.pl
tel: +48 85 6533200
Opening hours:
Monday - Friday: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
Saturday: 8:00 AM - 2:00 PM
Sunday and non-working days: closed

KLUCZYKOMAT IN GALLERY ATRIUM BIAŁA:
ul. Miłosza 2 (central exit to the car park)
15-265 Białystok
Pickup and return times:
Monday - Saturday: 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Sunday and non-working days: 8:00 a.m. - 9:00 p.m.

KLUCZYKOMAT IN MAKRO:
Al. Jana Pawła II 92
15-704 Białystok
Pickup and return times:
Monday - Sunday: 24h open

Visit us:
Designed by HTAkces

Read about our company

Car Rental Bialystok East Rent is a local rent a car company. Our goal is to provide customers with the quality known from international rental, retaining affordable car rental prices. Your satisfacion is most important to us.
We are developing our fleet for cars that you will not meet in other rent a car companies. We want to provide the largest selection of rental cars in Bialystok. We promote what is local, so we also try to order cars in Bialystok showrooms.


Białystok and Podlasie are what we emphasize in our company. All photos used in marketing materials were made by ourselves and they represent our cars against the background of the most interesting places in our region and city. We take care of every detail. In East Rent cars, you will find confirmation of the car's activities in terms of safety and comfort.
We want you to be satisfied at every stage of using our services. In each car you will find a welcome gift, referring to the season of the year :)


Profesjonalizm pracowników wypożyczalni samochodów Białystok east rent docenił białostocki oddział Telewizji Polskiej – zapraszając nas do udziału w programie Turbo Podlasie. Konsultanci east rent wystąpili jako eksperci z dziedziny wynajmu samochodów. Podczas programu zaprezentowaliśmy profil rynku wypożyczalni samochodów w Białymstoku. Eksperci east rent przedstawili główne źródła najmu na podlaskim rynku. Jednym z ważniejszych tematów programu było omówienie tematyki bezgotówkowego wynajmu samochodów z polisy OC sprawcy. – Będąc poszkodowanym w wypadku lub kolizji przysługuje nam samochód zastępczy na koszt ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Wszystkimi formalnościami związanymi z organizacją oraz likwidacją kosztów wynajmu samochodu zastępczego zajmuje się wypożyczalnia samochodów. Wystarczy kilka podpisów i klient odjeżdża bezpłatnym samochodem. – mówi Paweł Pryzmont – koordynator projektów w firmie east rent. Jednym z tematów programu było zagadnienie sezonowości w branży Rent a Car Białystok. W województwie podlaskim, pomimo braku połączenia kolejowego oraz lotniczego, mocno odczuwalny jest wzrost liczby klientów prywatnych – związany z ruchem turystycznym. Klienci przyjeżdżający z zagranicy są bardzo wymagający. Wymagania tej grupy są w stanie spełnić tylko nieliczne wypożyczalnie. Klienci Ci oczekują wyłącznie nowych samochodów, wyposażonych w klimatyzację oraz pełen pakiet ubezpieczeń. Ważny jest również czas wypożyczenia, oraz możliwość wcześniejszej rezerwacji pojazdu. Autowypożyczalnia East Rent spełnia wszystkie te wymagania – przez co obserwujemy duży wzrost grupy powracających klientów – mówi Marcin Pilic z wypożyczalni east rent. W przypadku firm głównymi powodami korzystania z usług Rent a Car jest oczekiwanie na zamówiony pojazd lub sprostanie sezonowości biznesu. Firma nie musi kupować samochodu, gdy jest on potrzebny jedynie na określony czas w roku. Umowa z wypożyczalnią może być zawarta na określony czas – co pozwala na optymalizację kosztów. W programie zwrócono uwagę na coraz większą świadomość klientów w zakresie dostępności oraz niższych cen wynajmu aut niż się powszechnie uważa. Z uwagi na to, że średni wiek samochodu w Polsce to kilkanaście lat – coraz więcej klientów zabezpiecza się przed awarią korzystając z usług wynajmu samochodu. W przypadku awarii swojego pojazdu poza granicami kraju – koszt naprawy lub holowania pojazdu - często przekracza wartość samochodu. W przypadku wynajęcia nowego samochodu w wypożyczalni - jesteśmy w tym zakresie bezpieczni. Oprócz tego, wszystkie samochody w naszej firmie mają pełen pakiet ubezpieczeń – gwarantujący holowanie i naprawę w przypadku awarii w całej Europie – mówi Marcin Pilic.
Główną atrakcją programu była prezentacja dostępnego w ofercie wypożyczalni samochodów East Rent auta elektrycznego – które obecnie zostało wynajęte przez jedną z firm kurierskich. Zaletami takiego auta jest brak emisji spalin oraz bardzo niskie koszty eksploatacji. Niewielkie wymiary samochodu pozwalają na sprawne przemieszczanie się po miejskich arteriach oraz parkowanie nawet w najmniejszych wolnych miejscach – co jest bardzo ważne w przypadku ścisłego centrum miasta.
Podsumowując, wynajem auta jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego. Poza ograniczeniem wydatków związanych z eksploatacją samochodu, jesteśmy pewni bezpieczeństwa oraz komfortu podróży.
Emisja programu w TVP Białystok odbyła się 11 i 18 września.

Zapraszamy do obejrzenia!
Link to the program.